Rubiks.nu

Räkna på danska är lika enkelt som tre, fyra och fem (gånger 20)

97

50, 70 och 90

Halvor och halvannan?

Halvannan är en och en halv, halvtredje är två och en halv.

Bort med bös och upprepning Sindstyve = s

Sindstyve kortas ned till ‘s’

Till sist entalen först

Entalen först, syvoghalvfems = 97

Fler exempel